חדשות ועדכונים

מקרא ותרגום

פרשת השבוע, הפטרה וקריאת ראש חודש

משניות

חגים, תעניות וסליחות

שירי שבת

שיר השירים

קטעי תפילה ולימוד ותהילים

קריאה לשני וחמישי

שישי לילדים

שישי בלאדי