סדר ההפטרות דשלוש דפורענותא

פרשת פינחס מפטירין דברי ירמיהו ההפטרה נמצאת בפרשת מטות פרשת מטות מסעי מפטירין שמעו דבר ה ההפטרה נמצאת בהפטרת מסעי פרשת דברים מפטירין חזון ישעיהו ההפטרה נמצאת בפרשת דברים

מאת מורינט תאריך 22.6.21