שישי לילדים בצורת קריוקי

לחיצה על האות של הפסוק כגון א...ב וכו' תשמיע את כל הפסוק ברצף שמיעה חוזרת יש להניח את העכבר על המילה הרצויה וללחוץ כל אות במילה שצבועה בירוק מודיעה על ג'עיא מעמיד אחרון לפני סוף הפסוק שכולה צבעה בירוק זה הכסרא

מאת צוות מורינט תאריך כ"ה שבט תש"פ