ראש חודש

בשעה טובה הוספנו בפרשיות השבוע חומר לראש חודש הכולל קריאה לראש חודש קריאה לשבת וראש חודש שער הרחמים וברכי נפשי

מאת צוות מורינט תאריך 17.11.20