מטות מסעי- קריאת ההפטרה ועליית שביעי

דוגמאות למי שאינו מנוי לאתר- קריאת ההפטרה ועליית שביעי בפרשת מטות מסעי- היכנסו לצפייה

מאת צוות מורינט תאריך 14.7.20