שבתות שקלים זכור ושבת הגדול

להכנס לחגים ותעניות לאחר מכן ללחוץ על חודש אדר

מאת צוות מורינט תאריך 10.2.21