הרשמה לתושבי חוץ לארץ

בשעה טובה כל תושבי חוץ יכולים להרשם עם כרטיס זר במשבצת תעודת זהות יש לרשום אפסים000000000

מאת צוות מורינט תאריך 21.1020