הרשמה לתושבי חוץ לארץ

ניתן להרשם לאתר אך ורק עם כרטיס שהונפק בארץ כרטיס בינלאומי לא תתאפשר ההרשמה והמערכת תרשום system error

מאת צוות מורינט תאריך י"ח תמוז תש"פ