הוספת מזמורי תהילים

לבקשת הגולשים הוספנו בשלב זה עשרה מזמורי תהילים הנמצאים בקטעי תפילה

מאת צוות מורינט תאריך 17.11.20