הודעה למשתמשי אייפון

לאחר 3 ניסיונות כניסה שגויים המכשיר נועל את הגישה לאתר.

מאת צוות מורינט תאריך כ"ו חשון תש"פ

לאחר 3 ניסיונות כניסה שגויים המכשיר נועל את הגישה לאתר.

לתשומת ליבכם