אפשרויות עמוד הלימוד

מאחורי עמוד הלימוד הושקעה מחשבה רבה. במדריך הבא יפורטו כל האפשרויות.

מאת צוות מורינט תאריך כח באדר ב

נגן חכם, מעבר בין עליות וסוג הכיתוב המוצג

 1. הנגן החכם של האתר זוכר את השנייה האחרונה לה האזנתם בעלייה זו ומציע לכם להמשיך ממנה כברירת מחדל. ניתן גם לשלוט בו על עצמת השמע ולעבור אחורה/קדימה בקטע ההשמעה.
 2. בלחיצה על תיבת הבחירה של מהירות נגן יופעו לפניכם מספר מהירויות השמעה אפשריות לבחירתכם.
 3. בלחיצה על תיבת הבחירה של עליית ראשון יופעו לפניכם שאר העליות האפשריות בפרשה לבחירתכם.
 4. בלחיצה על תיבת הבחירה של מצב תצוגת הכיתוב יופעו לפניכם 3 אפשריות לבחירתכם: מנוקד / לא מנוקד / משולב.

להלן צילום של הנ"ל מתוך האתר כפי שהוא מופיע במחשב שולחני:

להלן צילום של הנ"ל מתוך האתר כפי שהוא מופיע במכשיר הטלפון:

  

העדפות משתמש, גלילת הכיתוב וניווט לתכנים קשורים

 1. תפריט העדפות המשתמש יוצג בלחיצה על סמל המשתמש בצידו השמאלי-עליון של המסך, ויכללו 2 אפשרויות:
  מצב השמעה ברצף של העליות - כך שבסוף ההשמעה תועברו אוטומטית לעלייה הבאה.
  מצב חזרה (ריפיט) שינגן את העלייה מההתחלה בסוף ההשמעה.
 2. כפתור גלילה אוטומטית יאפשר לכם לקרוא את הכיתוב ללא צורך לגלול ידנית.
 3. כפתור תרגום הפרשה יעביר אתכם ללימוד תרגום הפרשה הנוכחית. במידה והנכם כבר צופים בתרגום יופיע במקומות כפתור קריאת הפרשה.
 4. כפתור קריאת ההפטרה יעביר אתכם ללימוד קריאת ההפטרה של הפרשה הנוכחית.
 5. כפתור תרגום ההפטרה יעביר אתכם ללימוד תרגום ההפטרה של הפרשה הנוכחית.
 6. כפתור הפרשה הבאה יופיע במידה וישנה פרשה נוספת בחומש. וכן כפתור הפרשה הקודמת.

להלן צילום של הנ"ל מתוך האתר כפי שהוא מופיע במחשב שולחני:

להלן צילום של הנ"ל מתוך האתר כפי שהוא מופיע במכשיר הטלפון: