שירי שבת - שירים - רמי כהן - והללויה המסובים

והללויה המסובים