שירי שבת - שירים בתימנית - שיר למוצ"ש - שמואל נגר

שיר למוצ"ש - שמואל נגר