שירי שבת - אלוויז - לבבי יחשקה עפרה

לבבי יחשקה עפרה