יו"ט שני בגלויות - תרגום הקריאה - יו"ט ב שחל ביום חול