יו"ט שני בגלויות - תרגום הפרשה - יו"ט ב שחל ביום חול