יו"ט שני בגלויות - קריאת הפרשה - יו"ט ב שחל ביום חול