ראש השנה - פיוטים - יה שמע אביונך - הפייטן רפאל חדד

יה שמע אביונך - הפייטן רפאל חדד