יום ח פסח בגלויות - קריאה ליום ח פסח בגלויות - קריאה ביום חול