סליחות - סליחות לחודש אלול - יה שמע אביונך - רפאל חדד

יה שמע אביונך - רפאל חדד