סליחות - סליחות לחודש אלול - אם אפס רובע הקן - רפאל חדד

אם אפס רובע הקן - רפאל חדד