יום כיפור - ניגוני כיפור - ה' שמעתי - שלמה צומן

ה' שמעתי - שלמה צומן