יום כיפור - ניגוני כיפור - ה' נגדך - שלמה צומן

ה' נגדך - שלמה צומן